Home

Nieuws
 

Welkom bij het Pauluskoor uit Vlaardingen. Ons koor telt zo’n 35 leden en bestaat sinds 2009. Lekker zingen, samen op een ple zierige, ontspannen manier naar een mooie uitvoering toewerken, dáár gaat het in ons koor om! Ons repertoire is heel divers. Voorbeelden zijn: een musical, Christmas carols, koralen van J.S. Bach – dus een heel gevarieerd repertoire. Je hoeft geen koorervaring te hebben om mee te doen. Er kunnen altijd nieuwe koorleden bij ons aansluiten. Meer informatie over het koor vind je op de overige pagina’s.

Het kerstconcert is achter de rug. We kunnen terugkijken op een sfeervol concert. Het leger des Heils speelde be-kende kerstmelodieën voor de kerk. De zaal was vrijwel vol. Een schitterend afwisselend programma: Christmascarols, korte lezingen en gedichten wisselden elkaar af en na afloop was iedereen enthou-siast. Maar, we gaan gelijk weer verder met het volgende project: de musical Maria. Inmiddels is de datum van de musical bekend: 10 juni 2017 in de Stadsgehoorzaal te Vlaardingen. Noteren in de agenda dus!
Wil je nader kennis met ons maken, kijk dan op de pagina’s:
INFORMATIE / CONTACT en  AGENDA hoe en waar je ons kunt bereiken.
Graag tot ziens!