Home

Nieuws
 

Welkom bij het Pauluskoor uit Vlaardingen. Ons koor telt zo’n 35 leden en bestaat sinds 2009. Lekker zingen, samen op een ple zierige, ontspannen manier naar een mooie uitvoering toewerken, dáár gaat het in ons koor om! Ons repertoire is heel divers. Voorbeelden zijn: een musical, Christmas carols, koralen van J.S. Bach – dus een heel gevarieerd repertoire. Je hoeft geen koorervaring te hebben om mee te doen. Er kunnen altijd nieuwe koorleden bij ons aansluiten. Meer informatie over het koor vind je op de overige pagina’s.

Het koor is weer hard aan het studeren op het kerst reper-toire. Vrijdagavond 16 decem-ber kunt u in uw agenda reserveren. Het koor geeft dan een adventconcert “Lessons and Carols” in de Lucaskerk op de Hoogstraat in Vlaardingen. Intussen is het repeteren van de toneel-spelers, die aan de musical Maria meedoen, gestart. Het is een enthousiaste club mensen onder aanvoering van regisseur Frank. Inmid-dels is de datum van de musical bekend: 10 juni 2017 in de Stadsgehoorzaal te Vlaardingen. OOK noteren dus!
Wil je nader kennis met ons maken, kijk dan op de pagina’s:
INFORMATIE / CONTACT en  AGENDA hoe en waar je ons kunt bereiken.
Graag tot ziens!